Cách xem doanh thu khi làm đại lý W88

Bạn đã đăng ký tài khoản đại lý W88 chưa? Và bạn đã có đường link Affiliate W88 để bắt đầu kiếm tiền online? Bạn có thể kiểm tra số tiền hoa hồng kiếm được từ tiếp thị liên kết W88 hàng ngày. Video dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn xem những doanh thu mà bạn đang làm đại lý W88.

Cách xem hoa hồng khi làm đại lý W88

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản đại lý W88 để có thể làm theo hướng dẫn như trong video nhé
Video hướng dẫn cách xem hoa hồng khi làm đại lý W88